Baum
Bradley Richard Satterwhite
geb. / Birth: **.**.****verh. / married: Carrie Rae Tritthart (**.**.**** - ) Kind(er) / child(s):
1: Trueman Ray Satterwhite

(**.**.**** - )


2: Jessie Alva Satterwhite

(**.**.**** - )


3: Victoria Tyne Satterwhite

(**.**.**** - )