Baum
Rachel Charlotte Trithart
geb. / Birth: 14 Oct 1883 Henderson Twp., Pa. (USA)
gest. / Death: 10 Jun 1959 Punxsutawney, Pa. (USA)


Vater / Father: Henry F. Trithart (7 Jan 1849 - 2 Jan 1937)
Mutter / Mother: Caroline Bonnett (19 Jan 1857 - 13 Apr 1924)

verh. / married: Amos Otto Knarr (2 Mar 1884 - 25 Mar 1955)

seit / since 18 Aug 1908

in Troutville, Clearfield Co., Pennsylvania (USA)
Kind(er) / child(s):
1: Kermit Knarr

(23 Mar 1909 - **.**.****)


2: Albert Paul Knarr

(30 Jun 1910 - )


3: Louis Knarr

(**.**.**** - 1924)


4: Ralph Knarr

( - )


5: Ruby Knarr

( - )


6: Carl Knarr

(**.**.**** - 24 Dec 1944)


Personenliste / List of people

Zurück zur Aufruf-Seite
Liste der Nachnamen / List of surnames

Back to family tree search page

© 2021 PT Hinweis zum Datenschutz / privacy note WebSeitenWartung.de