Baum
Mary Miller
geb. / Birth: 24 Apr 1895
gest. / Death: 22 Jan 1981verh. / married: Jacob Enders (19 Feb 1895 - 19 Aug 1984) Kind(er) / child(s):
1: Wilhelmina Maria Enders

(**.**.**** - )


2: Wilhelm Heinrich Enders

(**.**.**** - )


3: Emil Matthew Enders

(**.**.**** - )


4: Elsie Clara Enders

(**.**.**** - )


5: Albert Enders

(**.**.**** - )


6: Clarence W. Enders

(**.**.**** - )