Baum
Matti Hyökyverh. / married: Anna-Liisa Luostarinen (**.**.**** - ) Kind(er) / child(s):
1: Marjo Liisa Kristiina Hyöky

(**.**.**** - )