Baum
Martti Työppönen
geb. / Birth: **.**.****verh. / married: Kirsti Marjatta Toukoniitty (**.**.**** - )

seit / since **.**.****


Kind(er) / child(s):
1: Jorma Martti Juhani Työppönen

(**.**.**** - )


2: Jouko Tapio Treuthardt

(**.**.**** - )