Baum
Margaretha Tritthart
geb. / Birth: 21 Jun 1842 Josefow (Gal.)
gest. / Death: 5 Jan 1894 Stanin (Gal.)


Vater / Father: Johann Adam Tritthart (22 Dec 1822 - 15 Apr 1881)
Mutter / Mother: Maria Katharina Berg (13 Oct 1822 - 11 Sep 1870)

verh. / married: Johann Linkert (26 Nov 1836 - 4 Feb 1877)

seit / since 5 Feb 1860

in Josefow (Gal.)
Kind(er) / child(s):
1: Adam Linkert

(10 Feb 1861 - 6 May 1861)


2: Katharina Linkert

(19 Jul 1862 - )


3: Anna Maria Linkert

(21 Feb 1864 - )


4: Sophia Linkert

(19 Jan 1866 - )


5: Maria Elisabeth Linkert

(10 Apr 1868 - )


6: Johann Philipp Linkert

(6 Jan 1871 - 1 Dec 1933)


7: Adam Linkert

(31 May 1873 - )


8: Karl Linkert

(24 Jan 1876 - )


Personenliste / List of people

Zurück zur Aufruf-Seite
Liste der Nachnamen / List of surnames

Back to family tree search page

© 2021 PT Hinweis zum Datenschutz / privacy note WebSeitenWartung.de