Baum
Karl Tritthart
geb. / Birth: 7 May 1905 Innerteuchen (A)
gest. / Death: 30 Jun 1974 Graz (A)


Vater / Father: Jakob Tritthart (9 Mar 1876 - 17 Jul 1938)
Mutter / Mother: Anna Pucher (17 Apr 1880 - 3 Jan 1956)

verh. / married: Liselotte Gürtler (**.**.**** - **.**.****)

seit / since 14 Dec 1938


Kind(er) / child(s):
1: Herta Tritthart

(**.**.**** - )


2: Helmut A. Tritthart

(**.**.**** - )


3: Hans Tritthart

(**.**.**** - )


4: Henrike Tritthart

(**.**.**** - **.**.****)


5: Hanne Tritthart

(**.**.**** - )


6: Helen Tritthart

(**.**.**** - )


Personenliste / List of people

Zurück zur Aufruf-Seite
Liste der Nachnamen / List of surnames

Back to family tree search page

© 2021 PT Hinweis zum Datenschutz / privacy note WebSeitenWartung.de